Info voor kinderen

Doe je mee aan KVW? Dan ben je hier op de juiste plek voor meer informatie!

Weekcoördinatie

Tijdens KVW is de dagelijkse coördinatie in handen van Tom Becx en Glenn Dekker. Zij zijn, naast de eigen groepsleiding het directe aanspreekpunt voor de ouders van alle deelnemers. Als je kind een dag afwezig is, later komt of eerder weg moet, zorg er dan voor dat dit gemeld wordt bij de eigen groepsleiding of bij de coördinatie. Eventuele bijzonderheden over je kind kan je ook met de coördinatie bespreken.

Medicijnen en relevante (medische) informatie

KVW Tilburg Noord gaat zorgvuldig om met het verstrekken van medicijn aan kinderen die deze nodig hebben. Daarbij is het echter van het grootste belang dat wij op de hoogte zijn van eventuele afwijkingen in de conditie of het gedrag van een kind. Ook wanneer er geen medicijnen gegeven moeten worden kan het van belang zijn dat wij op de hoogte zijn van mogelijke afwijkingen voor het geval zich calamiteiten voor mochten doen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn epilepsie of bijvoorbeeld hartafwijkingen. Mochten we onverhoopt met een kind naar een ziekenhuis/EHBO-post moeten, kan dergelijke informatie zéér belangrijk zijn. Daarom doen we een vriendelijk doch dringend verzoek om relevante medische informatie duidelijk door te geven, bij voorkeur tijdens de inschrijving (online: in het opmerkingenveld of op papier: op de achterzijde van het formulier) of indien gewenst persoonlijk aan onze één van onze coördinatoren. Vanzelfsprekend zullen wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met deze informatie. Medicijnen die verstrekt moeten worden dienen 's ochtends te worden ingeleverd bij Yvette Tecla. Zij zorgt dat deze op tijd worden ingenomen.

Fietsen

Elk jaar gaat KVW Tilburg Noord tenminste 1 keer met de fiets naar een locatie. Omdat busvervoer erg kostbaar is gaan we ervan uit dat alle kinderen vanaf 8 jaar beschikken over een goede fiets en zelf fietsen naar deze locatie. Voor kinderen tot en met 7 jaar is busvervoer geregeld.

In geval er (medische) redenen zijn om af te wijken van bovenstaande werkwijze dan gaan wij graag daarover in gesprek om tot een oplossing te komen.

Huisregels

KVW Tilburg Noord hanteert een aantal afspraken die gelden voor ouders, voor de kinderen én voor onze vrijwilligers. Deze afspraken zijn er om te zorgen dat alles goed verloopt en de veiligheid van iedereen te borgen. Wij verwachten dat iedereen deze huisregels respecteert.

Praktische zaken voor tijdens de week

Zorg de hele week voor een goed afsluitbare tas, omdat deze regelmatig met een bus vervoerd zal worden.

Is je kind in het bezit van een abonnement van de Efteling dan bespaart dit voor KVW veel kosten. Graag verzoeken wij abonnementhouders 's ochtends het abonnement in te leveren bij de groepsleiding. De leiding draagt er ook zorg voor dat de abonnementen 's avonds weer terugbezorgd worden.

Op zaterdag 'de afsluitende dag' zijn de ouders en andere geïnteresseerden vanaf 14.00u uur hartelijk welkom om een kijkje te komen nemen. We feesten dan gezamenlijk nog een uurtje door en om 15.00u is KVW dan écht afgelopen en mogen de kinderen mee naar huis.